Voorwoord Winternummer 2010


Vrouwen in traditioneel mannenberoepen. Over dit onderwerp valt (nog) veel te onderzoeken en te bespreken. We zouden daarom eigenlijk moeten spreken van het themanummer ‘Vrouwen in traditionele mannenberoepen deel 1’. In dit nummer beperken wij ons tot een algemene beschouwing en een beschrijving van de stand van zaken in een aantal disciplines. Verder zijn een aantal interviews te lezen met vrouwen die (wilden) functioneren in een traditioneel mannenberoep. Een van de vrouwen die dat zeker is gelukt, is de Amerikaanse Cynthia Robinson, de eerste vrouwelijke trompettist ooit in een popband en dus de wegbereidster voor blazers als de ons bekende Candy Dulfer en Sanne Landvreugd.

Maar hoe functioneren vrouwen die doorgedrongen zijn tot plekken die doorgaans door mannen worden ingenomen? Doen ze echt mee of hebben ze de functie, maar niet de verantwoordelijkheid? Welke vrouwen lukt het wel om volledig mee te draaien en welke niet?  Brigitte Israëls, Maartje Laroo en Lenny Oostwoud berichten vanuit de praktijk.

Veel aandacht besteden we in dit nummer aan het boek en de verfilming van Sonny Boy, het verhaal van de Nederlandse Rika en de Surinaamse Waldemar die omkwamen in de Tweede Oorlog door hun werk in het verzet. Hiernaast zijn er nog meer boeiende boek- en muziekrecensies, geschreven met verve maar gelukkig, net als de interviews en columns in dit nummer, zonder het risico voor huid en haard. Dit gold echter niet voor onze collega’s journalisten die zich begeven op het vlak van de politieke nieuwsverslaggeving. Ook in 2010 hebben velen het leven gelaten, soms door een verdwaalde kogel, maar regelmatig ook bewust omdat het nieuws dat ze brachten als onwenselijk werd gezien. Toch staan er iedere keer weer nieuwe, dappere journalisten op die bereid zijn zich opnieuw in de frontlinies van de politieke journalistiek te begeven. Oer Digitaal Vrouwenblad buigt diep voor hen!

Archief
Het is Oer Digitaal Vrouwenblad gelukt om iedere keer op tijd te verschijnen en ook in 2011 gaan we verder met het blad. Sinds een paar maanden hebben we een archief waarin oudere nummers zijn opgenomen. Wil je bijvoorbeeld een interview lezen, dan klik je het tabblad 'Interviews' aan. Aan het begin van de volgende regel verschijnt dan Interviews archief. Klik je dat vervolgens aan, dan kun je een keuze maken uit de vorige edities van Oer Digitaal.


En vind je het belangrijk dat Oer Digitaal Vrouwenblad blijft verschijnen?
Word dan lid!
Stort 10 euro of meer op:
0005044576
t.n.v. Henna Goudzand


Mail www.oerdigitaalvrouwenblad.com door naar bekenden.

Henna Goudzand Nahar
Hoofdredacteur

Voorwoord Foto


*Om redenen van privacy zijn de namen gefingeerd.

edesse