Colofon

Lente 2010


Hoofdredacteur: Henna Goudzand Nahar

Uitgever: Henna Goudzand
oer@oerdigitaalvrouwenblad.com

Webmasters
: Steven Tol, Delano Veira

Eindredactie: Ati van der Kolk, Marjan Muntinga, Lilian Daman

Medewerkers aan dit nummer:
Adil, Robin Austen, David Barick, Patricia Börger, Grardus Boon, Hester Carvalho, Margje Cats, Wendy Danser, Semira Dallali, Francine van Dam, Astrid Elstak Lie, Helen Fermate, Laura Hoekstra, Halleh Ghorash, Fokje Jensma, Maaike Jensma, James C. Kennedy, Charlotte Krieg, Hadewych Kapteijn, Eliane Mesman, Marjan Muntinga, John Prop, Henna Simson, Tess, Jop de Vrieze, Heske van der Vossen, Vera de Vries, Madeleine Weijgers, Sophie van Zinnicq Bergmann, Janny Zantinge

Coverfoto
: Helen Fermate
Foto header: Helen Fermate
Ontwerp header: Christien van Beek
Overige beelden: zie de namen bij de teksten

Redactieadres: oer@oerdigitaalvrouwenblad.com. Tel.: 06-50906903

Advertenties:
Stuur een mail naar: oer@oerdigitaalvrouwenblad.com
Of bel naar: 06-50906903

Lidmaatschap:

Lezers van Oer Digitaal Vrouwenblad kunnen lid worden. Zie onder tabblad 'Aanbieding'

Aankondiging:
Wil je een aankondiging ontvangen van het volgende nummer?

Mail dan je mailadres naar oer@oerdigitaalvrouwenblad.com
Je adres wordt niet verspreid!

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever, de auteurs, fotografen of andere rechthebbenden. Bijdragen aan dit blad vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende auteur, fotograaf, illustrator, webdesigner of webmaster. Bij artikelen geleverde foto's, beeldmateriaal en dergelijke door auteurs of geïnterviewden vallen onder de verantwoordelijkheid van die betreffende personen. Eventuele copyrighthouders dienen zich te wenden tot deze personen. Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk.