Brenda Ottjes

Stories from Brenda Ottjes


Joke J. Hermsen refereert in haar open brief aan de koning De vraag is wat we wél kunnen doen onder andere aan een Friese gemeenteraad. Deze raad stelde de financiering van antidiscriminatiebureau Tûmba ter discussie vanwege een poster met een witte en zwarte Sint die elkaar een high five geven. Inmiddels hebben vier Friese gemeenteraden een zelfde motie aangenomen.