Alma De Walsche

Stories from Alma De Walsche


Beste Dorothee,

De laatste maanden heb ik veel aan u moeten denken. Ik vraag me af hoe u zou reageren op wat er de afgelopen tijd gaande is in onze samenleving. Tot welk boek u dit zou inspireren. De Griekse crisis, die een Europese crisis is. De vluchtelingestroom en wat die in uw vaderland Duitsland teweeg heeft gebracht, en in heel Europa teweeg brengt. In uw buurland Hongarije hebben ze zelfs een kersvers ijzeren gordijn opgericht.