Voorwoord

Lentenummer 2010

Ook in 2010 willen wij een blad brengen dat op de voorgrond plaatst wat in de marge interessant is. Maar daarvoor is geld nodig. Omdat wij Oer Digitaal Vrouwenblad graag voor iedereen toegankelijk houden, vragen we je niet om abonnee maar lid te worden. Voor leden zijn er diverse (gratis) aanbiedingen. Zie onder het tabblad ‘Aanbieding’ meer informatie hierover.

En dan over het nieuwe nummer. Huiselijk geweld is het hoofdonderwerp. De afschuw over het ene geval van huiselijk geweld is nog niet weggeëbd, of de media berichten alweer over een nieuw geval. Wat zijn de feiten achter huiselijk geweld in Nederland, vroegen wij ons af, wat gebeurt er om het te voorkomen en hoe worden de slachtoffers geholpen? Renée Römkens, hoogleraar criminologie aan de universiteit van Tilburg, gaat in op de omvangcijfers van huiselijk geweld. Daarnaast beantwoordt ze de vraag waarom vrouwen soms een tijd blijven zitten in gewelddadige relaties, ook in een samenleving als de Nederlandse met zo´n groot sociaal vangnet.
Er zijn in Nederland twee nieuwe vormen van huiselijk geweld t.w. meisjesbesnijdenis en eergerelateerd geweld. Laura Hoekstra en haar collega – onderzoekers, Ybeltje Nieuwenhout en Diana van Dijk, vertellen over een zeer recent onderzoek naar geweld tegen mannen of de dreiging daarvan.
Tenslotte wilden we weten hoe de aanpak van huiselijk geweld landelijk is geregeld. Cneel Landheer, sectormanager Blijfgroep Amsterdam & Flevoland, geeft ons een beeld van de regio waar zij verantwoordelijk is voor deze kwestie.


Verder in dit nummer: een prachtig portret van Halleh Ghorashi, hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie in de rubriek De emancipatiegraad van… Niet te missen is het interview met James C. Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Kennedy gaat onder andere in op de oorsprong van het woord diversiteit, de betekenis van de roep om meer sociale cohesie, de inhoud van het inburgeringsexamen en de stand van zaken rond de vrouwenemancipatie in Nederland.

Zoals gewoonlijk zijn er weer een aantal interessante recensies op het gebied van de muziek. Hester Carvalho, Robin Austen, David Barick en Francine van Dam kozen voor u het werk dat zij op dit moment de moeite van het bespreken waard vinden. Zo ook onze boekrecensenten Semira Dallali, Sophie Zinicq van Bergmann, Fokje Jensma en Grardus Boon en de 2 samenstellers van de theater- en beeldende kunstladder.
Vera de Vries en Eliane Mesman houden de laatste roman van Marion Bloem tegen het licht van hun eigen Indische jeugd en geven ons daarmee een beeld van twee Indische gezinnen.

Wat gebeurt er als je naar damesbladen een stuk rondstuurt met kritische opmerkingen over cosmetica? Jop de Vrieze deed dat en doet er verslag van. Een mooie beeldcolumn is er van Patricia Börger. Adil en Tess zijn doorgegaan met corresponderen en we lezen in dit nummer hun derde brief waarin ze verder ingaan op hun familiegeschiedenissen. Maar er zijn nog meer interessante columns o.a. van Margje Cats die bij een bezuinigingsronde op haar werk op straat kwam te staan en nu het gevoel heeft dat het leven alleen maar drukker is geworden.

Tussen de 4 seizoensnummers van Oer Digitaal Vrouwenblad verschijnen de Nieuwsflitsen, de ‘kleine’ maandeditie van Oer Digitaal. Kijk daarvoor op de website naar het tabblad Oerflits. De volgende Oersflits staat rond 1 mei op de site. Het zomernummer van Oer Digitaal verschijnt uiteraard op 21 juni, de eerste dag van de zomer.
En dan is er nog altijd het Oerplein, een vrijplaats voor iedereen. Onder dit tabblad worden regelmatig nieuwe cartoons, tekeningen en kleine columns geplaatst. Ook jouw bijdrage is van harte welkom!

Oer Digitaal Vrouwenblad: altijd iets nieuws te beleven!

 

 

Henna Goudzand Nahar

Hoofdredacteur

edesse
henna
Syndicate content