Voorwoord

Zomer-/Herfstnummer 2011
Een themanummer ´Vrouwen, geld en economie: een startsein voor een offensief voor de economische emancipatie van vrouwen!

Economische crisis, banen, ontslag, prijsstijgingen zijn woorden die vermoedelijk al een tijd behoren tot de categorie meest gebruikte. De huidige economische crisis werpt een scherp licht op de economische en financiële situatie in het algemeen en dus ook van vrouwen. Bovendien blijken vrouwen, zowel in Nederland als wereldwijd, ook zonder economische crisis nog steeds over heel weinig financiële middelen te beschikken. Vrouwen zijn door hun zwakke financiële positie erg kwetsbaar, juist omdat zij de groep vormen in de samenleving die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor anderen t.w. hun kinderen en ouders. In deze tijd dus een reden te meer om aan dit onderwerp aandacht te besteden in Oer digitaal vrouwenblad.

Niet alleen persoonlijke motieven maar ook demografische feiten, zoals de vergrijzing, dwingen overigens tot een beschouwing over het aandeel van vrouwen in betaalde banen. Esther–Mirjam Sent, hoogleraar economie, geeft antwoord op de vraag wat de rol van de vrouw zal moeten zijn in onze veranderende economie. Kilian Wawoe, oud bankier, vertelt over het aandeel van mannen en vrouwen in de economische crisis en Alexa Dutilh beantwoordt de vraag wat microfinanciering zou kunnen betekenen voor de financiële emancipatie van vrouwen. Een blik op de emancipatiemonitor leert dat vrouwen van Surinaamse afkomst hoog scoren als het gaat om hun arbeidsparticipatie. Mamita van Leeuwaarde gaat in op de achtergronden hiervan.

Wanneer het deeltijdwerken van Nederlandse vrouwen ter sprake komt, wordt vaak gewezen op de Amerikaanse vrouw die zich door niets en niemand laat weerhouden om fulltime te werken. Onze columniste, Semira Dallali, die tijdelijk in Amerika woont, beschijft het arbeidsethos van die maatschappij en haar ruimte tot feesten. Een mooie aanvulling hierop is bij de rubriek Interviews de beschouwing van Liena van Ooijen, Nederlandse van geboorte maar getogen in Nieuw- Zeeland. Zij kijkt naar de verschillen tussen Nederland en de Anglo-Saksische wereld als het gaat om het fenomeen geld. De econoom Grardus Boon, geeft in zijn column een filosofisch getinte beschouwing over hoe er in zijn kringen gedacht wordt over onbetaalde arbeid.
Susan Legêne vervolgt haar verslaglegging van de internationale onderzoeksprojecten rond het koloniale verleden.

Op cultureel gebied is er in dit nummer van Oer Digitaal weer aandacht voor cultuur in de breedste zin van het woord: muziek en literatuurrecensies, fotocolumns, een theater- en literatuurladder. ´Eigen Volk´ is een documentaire van de Vlaamse Amsterdamse Neske Beks die zich afvraagt hoe het is gekomen dat haar familie Vlaams Blok ging stemmen. Met dit persoonlijk document geeft ze inzicht in de politieke en sociale cultuur van het Europa van nu.
De Europese literatuurprijs, die voor het eerst wordt uitgereikt, gaat naar Drie sterke vrouwen van de Française Marie Ndiaye, een keuze die onze resencente bevalt, want ook zij was om verschillende redenen zeer lovend over het boek.

Archief
Oer Digitaal Vrouwenblad heeft een archief met daarin de eerdere nummers. Klik bijvoorbeeld het tabblad Interviews aan. Aan het begin van de volgende regel verschijnt dan Interviews archief. Met een klik op dat tabblad kun je vervolgens een keuze maken uit de vorige edities van Oer Digitaal.

Lidmaatschap
Net als vele andere cultuurinitiatieven is ook Oer Digitaal niet in de prijzen gevallen bij subsidieverstrekkers. Vind je het belangrijk dat Oer blijft bestaan, geef dan een lezersbijdrage door geld te storten op:

0005044576
t.n.v. Henna Goudzand

Mail www.oerdigitaalvrouwenblad.com door naar bekenden.

Henna Goudzand Nahar
Hoofdredacteur


Voorwoord foto

Syndicate content