Voorwoord

Winternummer 2010/Lentenummer 2011

Vrouwen in traditioneel mannenberoepen. Over dit onderwerp valt (nog) veel te onderzoeken en te bespreken. We zouden daarom eigenlijk moeten spreken van het themanummer ‘Vrouwen in traditionele mannenberoepen deel 1’. In dit nummer beperken wij ons tot een algemene beschouwing en een beschrijving van de stand van zaken in een aantal disciplines. Verder zijn een aantal interviews te lezen met vrouwen die (wilden) functioneren in een traditioneel mannenberoep. Een van de vrouwen die dat zeker is gelukt, is de Amerikaanse Cynthia Robinson, de eerste vrouwelijke trompettist ooit in een popband en dus de wegbereidster voor blazers als de ons bekende Candy Dulfer en Sanne Landvreugd.
Syndicate content