Voorwoord

Zomer 2009
Oer Digitaal Vrouwenblad
Blad en Forum
Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. Contact gaat tegenwoordig voor een groot deel via de computer, via een ontmoeting op de elektronische snelweg. Daar komt tegenwoordig iedereen elkaar tegen: jong en oud, vrouw en vrouw, man en man, vrouw en man. Dit gegeven prikkelde ons tot het oprichten van Oer Digitaal Vrouwenblad.
Het ligt in de bedoeling dat in Oer Digitaal Vrouwenblad vrouwen mét en vrouwen zónder geschiedenis van migratie elkaar kunnen ontmoeten om elkaar te leren kennen en informatie te delen.
Tot de doelgroep van Oer Digitaal Vrouwenblad behoren emancipatorisch, cultureel, maatschappelijk en filosofisch geïnteresseerde vrouwen, met of zonder kinderen.
Mannen die willen participeren of gewoon ook lezer willen zijn, heten we van harte welkom.
Opzet Oer Digitaal Vrouwenblad
Omdat Oer Digitaal Vrouwenblad een ontmoetingsplaats wil zijn, is er naast het blad een forum. In het blad ' koppen' schrijvers via artikelen, interviews en recensies een mening, een gedachte of informatie ´in´. Op het forum bediscussiëren de lezers de ‘topics’ uit het blad. Het blad is de bron, het forum de plaats waar lezers en schrijvers, lezers en lezers elkaar zullen tegenkomen. Het forum is daarom net zo belangrijk als het blad. De bijdragen van de lezers zullen ook terug te vinden zijn in elke volgende editie, dit in de vorm van een samenvatting die zal worden voorzien van een reactie van de redactie en/of van ter zake deskundige(n).
Inhoud Oer Digitaal Vrouwenblad
Oer Digitaal Vrouwenblad zal bestaan uit:
interviews
columns
forumdiscussies
cultuurbijdragen over o.a. literatuur
muziek
beeldende kunst en
film
Verschijningsdatum Oer Digitaal Vrouwenblad
Oer Digitaal Vrouwenblad zal aan het begin van elk seizoen verschijnen. Het herfst- en lentenummer worden op de eerste dag van het seizoen op de website geplaatst (21 september en 21 maart), het zomer- en winternummer twee weken eerder (t.w. 7 juni en 7 december) dit in verband met resp. de zomervakantie en de feestdagen.
Abonnement Oer Digitaal Vrouwenblad
De eerste edities van Oer Digitaal Vrouwenblad zijn kennismakingsedities en daarom gratis.
Henna Goudzand Nahar
Uitgever/Hoofdredacteur
Syndicate content