Voorwoord

Herfst 2009

 

De vraag of Oer Digitaal Vrouwenblad bestaansrecht had, was na verschijning van het eerste nummer snel beantwoord. Het blad was een paar dagen online en er kwamen zelfs mailtjes van overzee om de komst toe te juichen. Dat maakte het natuurlijk makkelijker om er weer de schouders onder te zetten. Zie hier dan ook het Herfstnummer...
Aan de website van Oer Digitaal is verder gewerkt en Oer Digitaal is zelfs uitgebreid. Naast het blad is er nu ook Oer Nieuwsflits, een emailsupplement. Oer Nieuwsflits verschijnt 6 keer per jaar en bevat naast edities met vooraankondigingen van Oer Digitaal ook nummers met korte interviews, columns en recensies, kortom, met alle rubrieken die je tegenkomt in het blad. De eerste twee nummers van Oerflits verschenen in september. Het derde nummer komt uit in oktober. Wil je Oer Nieuwsflits ook ontvangen, stuur je mailadres naar oer@oerdigitaalvrouwenblad.com We nemen je dan op in de mailinglist.
Het vorige e-mailadres is afgesloten omdat we teveel e-mail verkeer hadden. Hierdoor zijn we adressen kwijtgeraakt, ook die van de winnaars van de biografie van Michelle Obama. Graag ontvangen we opnieuw je adres!

Maar nu over de inhoud van dit herfstnummer. Hoogleraar Liesbet van Zoonen, bekend als een wetenschapster die met een zekere regelmaat de knuppel in het hoenderhok gooit, stelt dat er een hysterische toon is in het seksualiseringsdebat. Jongeren moeten, vanwege alle geseksualiseerde beelden die ze te zien krijgen, volgens sommige politici en beleidsmakers mediawijs worden gemaakt.Van Zoonen gaat hierop in en geeft haar standpunt.
In de rubriek 'De emancipatiegraad van...' is deze keer de actrice Marie-Louise Steins aan het woord. Marie-Louise, theaterdier, bekroond met een Louise d'Or, vertelt o.a. hoe ze haar toneelcarrière combineert met de zorgtaken voor haar kinderen.

Halfbloed is een gebruikelijk woord voor mensen met ouders van verschillende etnisch afkomst. Mary, kind van een blanke Nederlandse moeder en een Indische vader, fulmineert tegen dit woord omdat ze vindt dat het 'de lading niet dekt'. Wat 'half!' roept ze wanneer iemand het waagt haar zo te noemen. 'Je zult wel dubbelbloed bedoelen!' In de column Halfbloedjesland gaat schrijfster Semira Dallali, die in haar jeugd deel uitmaakte van een halfbloedjesgang, ook in op dit woord. Daarnaast vraag ze zich af of het intussen misschien geen tijd is geworden voor een halfbloedjesland.
Nieuw in Oer Digitaal is een briefwisseling tussen twee jong - volwassenen uit de grote stad. Adil en Tess, onbekenden van elkaar, proberen via een mailcontact meer te weten te komen over elkaars leef- en denkwereld.
Hiernaast is er o.a. nog een interview met Rebecca Gomperts over de abortuspil en legt wetenschapsjournalist Jop de Vrieze uit waarom de mannelijke fruitvlieg langer wil paren dan zijn vrouwelijke sekspartner.
Aandacht in Cultuur/Boeken is er voor Marilyn French. Deze feministische schrijfster die enkele maanden geleden op 79 jarige leeftijd overleed, is altijd bezig gebleven met de vrouwenstrijd. Ruimte voor vrouwen (1977) haar eerste roman sloeg in als een bom. Theunie Zijlstra en Roma Williams (her)lazen dit boek en vertellen over de sfeer waarin ze kennismaakten met dit werk.
En als de herfst heel veel regen brengt? Zo'n ramp moet dat volgens onze recensenten niet zijn. Eerst gaan we met z'n allen naar de fantastische kunstmanifestatie Polderlicht. Binnen is het verder aangenaam toeven met al die interessante romans, dichtbundels, cd´s en tentoonstellingen die zij bespreken.

En dan moet ik nog terugkomen op het hoofdartikel van het afgelopen zomernummer t.w.Vrouwen en hogere managementfuncties. Daarin gaf Mamita van Leeuwaarde aan dat er een feminiene en masculiene stijl van leidinggeven is. Op het forum van Oer konden lezers vertellen wat hun ervaringen zijn met deze stijlen van leidinggeven en bij welke stijl of combinatie van stijlen ze het prettigst functioneren. Deelnemers aan het forum bleken redelijk unaniem in hun wens op dit gebied. Zoals een van hen het verwoordde: 'leidinggevenden moeten soms zakelijk zijn en soms mensgericht.'
Het onderwerp Vrouwen en hogere managementfuncties staat terecht volop in de belangstelling in de pers. Wij komen er in latere edities ook zeker op dit onderwerp terug.
Maar klik nu maar verder en veel plezier met de nieuwe Oer!

Henna Goudzand Nahar
Hoofdredacteur Oer Digitaal Vrouwenblad

 

henna

 


 

Wil je een aankondiging ontvangen van het blad, stuur dan een mail naar oer@oerdigitaalvrouwenblad.com

Je emailadres wordt niet verspreid!

 

 

 


Syndicate content