Colofon

Nummer 2016

Hoofdredacteur: Henna Goudzand Nahar

Uitgever: Henna Goudzand Nahar
oer@oerdigitaalvrouwenblad.com

Webmaster: Steven Tol

Tekstredactie: Heske van der Vossen

Medewerkers aan dit nummer:
Joke Hermsen, Semira Dallali, Brenda Ottjes, Stasja van Droffelaar, Alma De Walsch, Leontien Wessels, Susan Leĝene. 


Coverfoto: Anne Tjin


Foto header: Helen Fermate
Ontwerp header: Christien van Beek
Correctie beelden: Design by Lili
www.designbylili.nl;info@designbylili.nl
Hans Visser

Redactieadres: oer@oerdigitaalvrouwenblad.com.
Telefoonnummer: 06-50906903

Adverteren in Oer Digitaal Vrouwenblad?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Stuur een mail naar: oer@oerdigitaalvrouwenblad.com
Of bel naar: 06-50906903

Lidmaatschap:
Vind je het belangrijk dat Oer Digitaal Vrouwenblad blijft verschijnen?
Word dan lid en help mee de kosten te dragen.
NL85INGB0656258004
t.n.v. Henna Goudzand
o.v.v. lidmaatschap Stichting ODV i.o.


Wil je een aankondiging ontvangen van het volgende nummer? Mail dan je mailadres naar oer@oerdigitaalvrouwenblad.com. Je adres wordt niet verspreid!

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever, de auteurs, fotografen of andere rechthebbenden. Bijdragen aan dit blad vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende auteur, fotograaf, illustrator, webdesigner of webmaster. Bij artikelen geleverde foto's, beeldmateriaal en dergelijke door auteurs of geïnterviewden vallen onder de verantwoordelijkheid van die betreffende personen. Eventuele copyrighthouders dienen zich te wenden tot deze personen. Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk.
Syndicate content