Voorwoord


Vrouwen in traditioneel mannenberoepen. Over dit onderwerp valt (nog) veel te onderzoeken en te bespreken. We zouden daarom eigenlijk moeten spreken van het themanummer ‘Vrouwen in traditionele mannenberoepen deel 1’. In dit nummer beperken wij ons tot een algemene beschouwing en een beschrijving van de stand van zaken in een aantal disciplines. Verder zijn een aantal interviews te lezen met vrouwen die (wilden) functioneren in een traditioneel mannenberoep. Een van de vrouwen die dat zeker is gelukt, is de Amerikaanse Cynthia Robinson, de eerste vrouwelijke trompettist ooit in een popband en dus de wegbereidster voor blazers als de ons bekende Candy Dulfer en Sanne Landvreugd.

Waarom zijn juist vrouwen zo druk bezig met lijnen terwijl meer mannen last hebben van overgewicht?
Welke invloed heeft de media op ons eetgedrag ?
Is er een relatie tussen anorexia en de slankheidsnorm in de media?
Wat is het verband tussen emotioneel eten en overgewicht?
Wat is de zin van het volgen van een dieet?
Is er een geheim recept om af te vallen?
Wanneer worden vetcellen aangemaakt en afgebroken?
Hoeveel controle hebben we over ons eetgedrag?
Waarom is het discutabel om mensen met overgewicht hogere premies te laten betalen?

Ook in 2010 willen wij een blad brengen dat op de voorgrond plaatst wat in de marge interessant is. Maar daarvoor is geld nodig. Omdat wij Oer Digitaal Vrouwenblad graag voor iedereen toegankelijk houden, vragen we je niet om abonnee maar lid te worden. Voor leden zijn er diverse (gratis) aanbiedingen. Zie onder het tabblad ‘Aanbieding’ meer informatie hierover.

Syndicate content